Tiến tới chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM trên toàn quốc

Chiều 18/11, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương đã chủ trì buổi làm việc về quy trình chi trả các chế độ BH thất nghiệp giữa một số ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Bưu điện Việt Nam).

Hop BHTN 191115.JPG

Để đáp ứng được quy định về thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP: Tổ chức BHXH thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của NLĐ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 02 trở đi… BHXH Việt Nam đang triển khai xây dựng nhằm ban hành hướng dẫn quy trình chi trả các chế độ BH thất nghiệp theo hướng chuyển phương thức chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản thẻ ATM; đồng thời tích cực triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu BH thất nghiệp trên toàn quốc với tinh thần liên thông giữa Ngành LĐ-TB&XH – cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ BH thất nghiệp với Ngành BHXH – cơ quan thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Trao đổi với BHXH Việt Nam tại buổi làm việc, đại diện Bưu điện Việt Nam (cơ quan đang thực hiện thí điểm việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH) đề xuất, nhằm tránh việc chuyển đổi phương thức chi trả trợ cấp thất nghiệp đột ngột, ta nên có giai đoạn chuyển tiếp và tạm thời duy trì cả phương thức chi trả tiền mặt và chi trả qua ATM cho người hưởng. Tuy nhiên, trên thực tế để đảm bảo được quy định về thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì phương án chi trả trợ cấp thất nghiệp qua ATM cho người hưởng là giải pháp tối ưu và thỏa đáng nhất, vừa tạo hiệu quả trong công tác quản lý và thực hiện chi trả cho các cơ quan liên quan, vừa tiết kiệm được thời gian và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người hưởng.

Bên cạnh đó, đại diện Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cam kết, sẽ nghiên cứu phương án hỗ trợ phí mở thẻ ATM (trong thời gian nhất định), nếu người hưởng sử dụng dịch vụ ATM của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt khi nhận trợ cấp thất nghiệp.

Để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp và giúp người hưởng tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH; đồng thời đáp ứng tối đa quy định về thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Chính phủ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương yêu cầu Ban Tài chính – Kế toán: hoàn thiện văn bản hướng dẫn quy trình chi trả các chế độ BH thất nghiệp, trong đó về phương thức chi trả, vẫn tính giai đoạn chuyển tiếp nhất định để thực hiện đồng thời 02 hình thức chi trả bằng tiền mặt và qua tài khoản ATM, tiến tới thống nhất chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM trên toàn quốc; đề xuất xây dựng hợp đồng khung về thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp giữa BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam, cũng như dự thảo quy trình thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc giao Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) và Bưu điện Việt Nam để triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu BH thất nghiệp và chi trả trợ cấp thất nghiệp liên thông trên toàn quốc, theo đó sẽ áp dụng chữ ký số trong các giao dịch về BH thất nghiệp./.

PV (BHXH)

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời