Thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế

Hồ sơ để thanh toán bảo hiểm y tế bao gồm:

– Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp

– Bản sao thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị kèm theo giấy tờ chứng minh thân thân trong trường hợp thẻ bảo hiểm y tế không có ảnh.

– Bản sao giấy xuất viện nếu điều trị nội trú.

– Bản sao đơn thuốc hoặc thẻ y bạ nếu điều trị ngoại trú.

– Biên lai tiền viện phí, hóa đơn thuốc hợp lệ.

Ghi chú:

– Nếu khám chữa bệnh ở nước ngoài thì phải có các hồ sơ và chứng từ liên quan cùng với băn bản xác nhận của cơ sở chữa bệnh từ tối thiểu tuyến Tỉnh trở lên về tình trạng bệnh cùng với hướng điều trị trước khi người bệnh đi chữa bệnh tại nước ngoài hoặc quyết định đi học, công tác của cơ quan có thẩm quyền nếu việc khám chữa phát sinh trong quá trình học tập công tác ở nước ngoài.

– Trong trường hợp tai nạn gia thông, người bệnh cần nộp: hồ sơ bệnh án theo hướng dẫn, văn bản xác nhận không vi phạm luật giao thông của cơ quan công an từ tối thiểu cấp huyện.

– Nếu người bệnh không thể tự tới cơ quan bảo hiểm để làm các thủ tục theo quy định, người tới làm việc phải có ủy quyền hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

– Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, người làm thủ tục phải mang giấy tờ xác nhận là bố me, người giám hộ.

Thanh toán bảo hiểm y tế khi sai lệch thông tin:

Trong trường hợp có sai sót về thông tin thẻ bảo hiểm y tế, để được thanh toán bảo hiểm y tế, đối tượng cnaf thực hiện thủ tục theo hướng dẫn như sau:

– Đối với trường hợp điều trị nội trú: Yêu cầu giám định viên bệnh viện liên lạc với cơ quan bảo hiểm nơi phát hành thẻ y tế để kiểm tra, xác nhân để có thể giải quyết ngay trong đợt điều trị tại bệnh viện.

– Đối với trường hợp điều trị ngoại trú: Người bệnh tự chi trả viện phí và sau đó mang các hóa đơn và chứng từ tới cơ quan phát hành bảo hiểm để xem xét gải quyết theo quy định.

– Nếu phát hiện có sai sót thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế so với bản gốc, chủ thẻ bảo hiểm y tế cần tới cơ quan phát hành thẻ để yêu cầu làm lại thẻ theo các thủ tục được quy định.

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời