Danh sách doanh nghiệp miễn dấu trên hóa đơn VAT

Hiện nay một số doanh nghiệp được miễn dấu trên hóa đơn, do vậy khi khách hàng đi khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế cần quan tâm. Danh sách Doanh nghiệp được Cục thuế chấp thuận không nhất thiết phải có tiêu thức dấu trên hóa đơn. STT Tên đơn vị […]

Đọc thêm