Những tổn thất nào không được bảo hiểm

Những tổn thất nào không được bảo hiểm bồi thường?

Bảo hiểm là rất cần thiết cho doanh nghiệp khi rủi ro xảy ra, tuy nhiên một số tổn thất có thể sẽ không được các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất gồm: tổn thất phát sinh từ hành vi cố […]

Đọc thêm

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm ô tô gồm những gì?

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, các bạn cần lưu ý những điểm sau để hồ sơ bồi thường bảo hiểm ô tô được hợp lệ để quyền lợi của mình được đảm bảo nhé. Khi tai nạn xảy ra nằm trong phạm vi bảo hiểm, lái xe, chủ xe cần hoàn thiện hồ sơ […]

Đọc thêm