Bảo hiểm Xây dựng và Lắp đặt

Mô tả

Bảo hiểm mọi rủi ro Xây dựng

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng, cho tổn thất của trang thiết bị xây dựng, máy móc xây dựng, thiệt hại về tài sản và/hoặc thương tật đối với con người gây ra cho bên thứ ba trong khi tiến hành công việc xây dựng.

Phạm vi bảo hiểm của đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng rất rộng, chỉ trừ những rủi ro đặc biệt bị loại trừ nêu trong đơn bảo hiểm còn phần lớn các rủi ro gây nên các thiệt hại bất ngờ và không lường trước được diễn ra trong thời gian bảo hiểm tại khu vực công trường đều được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.

tuvanginet

 

 

 

 

Một số rủi ro chính:

1. Cháy, sét đánh, nổ

2. Lũ, lụt

3. Các loại gió bão

4. Động đất

5. Trộm cắp

6. Tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sơ xuất, hành động cố ý hay nhầm lẫn của con người.

Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng, cho tổn thất của trang thiết bị xây dựng, máy móc xây dựng, thiệt hại về tài sản và/hoặc thương tật đối với con người gây ra cho bên thứ ba trong khi tiến hành công việc xây dựng.

Phạm vi bảo hiểm của đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng rất rộng, chỉ trừ những rủi ro đặc biệt bị loại trừ nêu trong đơn bảo hiểm còn phần lớn các rủi ro gây nên các thiệt hại bất ngờ và không lường trước được diễn ra trong thời gian bảo hiểm tại khu vực công trường đều được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.

Một số rủi ro chính:

1. Cháy, sét đánh, nổ

2. Lũ, lụt

3. Các loại gió bão

4. Động đất

5. Trộm cắp

6. Tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sơ xuất, hành động cố ý hay nhầm lẫn của con người.

Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ.

Xem thêm: Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Con người, Bảo hiểm Hàng hóa

BẠN CẦN TƯ VẤN THÊM. ĐĂNG KÝ NGAY!

Tên của bạn (*)
Email (*)
Số điện thoại
Nhu cầu tư vấn
Chia sẻ tin :

Comments

Comments