Quy định về hưởng và bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp?

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi trước đây tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1 đến 12-2009. Từ tháng 1-2010 đến nay công ty không tham gia bảo hiểm thất nghiệp vì số lao động dưới 10 người nhưng vẫn tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Cuối tháng 8-2011, tôi xin nghỉ việc tại công ty và làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp vì theo giải thích của cơ quan bảo hiểm thất nghiệp TP.HCM, thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của tôi không đủ 12 tháng trong vòng 24 tháng tính từ ngày nghỉ (theo khoản 1 điều 2 thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25-10-2010).

Xem thêm: Bảo hiểm thai sản Bảo Việt, bảo hiểm thai sản

Vậy thời gian chúng tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp một năm sẽ giải quyết như thế nào? Nếu tôi không tiếp tục đi làm hoặc công ty mới vẫn không đủ số lao động để tham gia bảo hiểm thất nghiệp? (theo tôi được biết, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu).

Trả lời bởi: Luật sư Trịnh Văn Hiệp

Văn phòng luật sư Gia Thành

– Theo quy định tại điều 2 thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH, người bị thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

2. Đã đăng ký thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm theo quy định tại thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH (ngày thứ nhất trong 15 ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc).

Ngày làm việc áp dụng cho tất cả trường hợp trong thông tư này là ngày làm việc từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hằng tuần.

Căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên thì đối với trường hợp của bạn, do bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bạn bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động nên bạn chưa đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Về thời gian trước đây bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được giải quyết như sau: Theo điều 21 nghị định số 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định: thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định trong nghị định 127/2008/NĐ-CP để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Như vậy, theo quy định pháp luật nêu trên, thời gian bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1 đến 12-2009 sẽ được bảo lưu. Sau này nếu bạn tiếp tục đóng bảo hiểm thất nghiệp thì tổng thời gian bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được cộng thời gian bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đây.

Ngoài ra khoản 2 điều 41 nghị định số 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định: thời gian người lao động thực tế làm việc theo các bản hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được tính để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Về điều kiện được hưởng trợ cấp thôi việc, theo điều 42 Bộ luật lao động: khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương cộng với phụ cấp lương, nếu có.

Như vậy thời gian bạn làm việc từ tháng 1-2010 đến tháng 8-2011 bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc.

Nguồn: www.tuoitre.vn

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời