Phí bảo hiểm du lịch Bảo Việt

Biểu phí đối với hạng A, A1, A2

 Đơn vị: USD/EUR

  • Biểu phí đối với hạng B,C 

                           ​   Đơn vị: USD/EUR

Mức phí sẽ được quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá tại thời điểm ký kết Hợp đồng bảo hiểm.

* Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các trường hợp loại trừ bảo hiểm, điều khoản và mức phí áp dụng cụ thể cho sản phẩm bảo hiểm này được mô tả chi tiết trong Hợp đồng Bảo hiểm của Quý khách hàng.

Hãy Tham Gia Ngay ! Rất Nhiều Ưu Đãi Đang Chờ Bạn – Click vào đây !

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời