Lao động Nam có được hưởng khi vợ không tham gia BHXH?

Bạn Trần Thế Nam (Nam Định) hỏi: Vợ tôi không tham gia BHXH, BHYT, còn tôi đi làm và có đóng BHXH, BHYT đầy đủ. Ngày 15/5/2016 vừa qua vợ tôi sinh con, phải phẫu thuật. Vậy tôi có được hưởng quyền lợi gì về BHXH khi vợ sinh con?

cham-vo-bau

 Trả lời:

– Khoản 2, Điều 34 Luật BHXH năm 2014 quy định lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản:

a) 5 ngày làm việc;

b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

– Điều 38 Luật BHXH quy định: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Vậy, nếu vợ bạn sinh 1 con phải phẫu thuật thì bạn được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 7 ngày khi vợ sinh con, thời gian nghỉ tính trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ bạn sinh con và được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở.

Nguồn: theo báo Bảo hiểm Xã hội
Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời