Làm việc nặng có được nghỉ hưu trước tuổi

Người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại từ 15 năm trở lên và có đủ 50 tuổi có được nghỉ hưu theo chế độ suy giảm không? Đây là thắc mắc của nhiều người lao động.

lao-dong-nang

Nếu được nghỉ hưu theo chế độ thì thủ tục hồ sơ cần những gì và nộp ở đâu? Về vấn đề này ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời như sau:

Theo điều 54 Luật BHXH sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau: Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Xem thêm: Bảo hiểm thai sản Liberty, bảo hiểm sức khỏe uic, bảo hiểm thai sản Bảo Việt

Đồng thời theo điều 55 Luật BHXH sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, điều 54 của luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Từ ngày 1-1-2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Về thủ tục đối với người đang đóng BHXH gồm có sổ BHXH, quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động. Đối với người đang tham gia BHXH tự nguyện hoặc bảo lưu thời gian tham gia BHXH cũng phải có sổ BHXH, đơn theo mẫu số 14-HSB (mẫu trên trang web: bhxhtphcm.gov.vn), biên bản giám định y khoa (nếu bị suy giảm khả năng lao động). Người lao động nộp hồ sơ hưu trí và nộp cho cơ quan BHXH quận, huyện nơi cư trú.

Nguồn: theo báo Người lao động
Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời