Làm nhiều nơi chốt sổ BHXH như thế nào?

Năm 2010, tôi làm ở một công ty có đóng BHXH tháng 1 và 2-2010. Từ tháng 11-2014 đến tháng 12-2015, tôi làm công ty khác; khi nghỉ việc, kế toán nói không chốt sổ BHXH cho tôi được, vì tôi chưa chốt sổ ở công ty cũ. Công ty đầu tiên giờ không giúp tôi chốt sổ, vậy tôi phải làm sao? HỒNG LOAN, quận Gò Vấp, TPHCM

Ông CAO VĂN SANG, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM trả lời: Qua kiểm tra dữ liệu quá trình đóng BHXH của chúng tôi quản lý thì chị đã được công ty đầu tiên báo giảm lao động đến tháng 3-2010. Như vậy, chị chỉ cần nộp tờ bìa sổ BHXH hiện chị đang giữ kèm theo Phiếu giao – nhận số 301 gửi qua đường bưu điện chuyển về BHXH TPHCM để chốt sổ.

Sau đó, chị lấy sổ BHXH đã được chốt ở công ty đầu tiên nộp cho công ty sau và yêu cầu công ty sau lập thủ tục chốt sổ tiếp cho chị.

– Tôi đã nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 – 2012 thì thời gian đóng BHXH 3 năm đó có bị “mất” không? Hiện tôi làm cơ quan mới, tôi tra trên trang web của BHXH TPHCM thì thấy cơ quan tôi mới đóng BHXH đến tháng 10-2015. Vậy là cơ quan tôi nợ BHXH hay trang web của BHXH TPHCM cập nhật chậm? Trong trường hợp cơ quan tôi nợ BHXH, vì sao tôi vẫn có thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 và lỡ ốm đau thì quyền lợi của tôi ra sao?

VŨ THỊ NGỌC, TPHCM

>> Chị tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 – 2012, sau khi nghỉ việc đã hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp BHXH 1 lần cho quá trình trên thì được bảo lưu quá trình tham gia BHXH từ năm 2010 – 2012.

Chúng tôi đưa dữ liệu tra cứu thông tin đóng BHXH của người lao động trên trang web http://c13.bhxhtphcm.gov.vn cứ 6 tháng một lần. Quý 1-2016, BHXH TPHCM đã chuyển dữ liệu của 6 tháng cuối năm 2015. Nếu chị tra cứu, thấy mới được đóng BHXH đến hết tháng 10-2015 nghĩa là đơn vị chị mới thanh toán tiền cho cơ quan BHXH đến tháng 10-2015.

Hiện nay, những đơn vị nợ BHXH nhưng đóng đủ tiền BHYT thì vẫn cấp thẻ BHYT để người lao động đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, do đơn vị chị mới đóng BHXH đến tháng 10-2015 nên mọi phát sinh (ốm đau, thai sản) của người lao động từ 1-11-2015 trở đi sẽ không được cơ quan BHXH giải quyết. Để đảm bảo quyền lợi cho mình, chị nên yêu cầu đơn vị đóng BHXH đúng và đầy đủ.

– Cách đây 3 tháng, tôi vừa tự ý nghỉ việc, sổ BHXH vẫn ở công ty cũ. Tôi muốn được chốt sổ, lấy lại sổ BHXH thì phải làm sao?

NGUYỄN THỊ THU HẰNG; điện thoại 01222.903…

>> Theo quy định, khi chị chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH cho chị. Chị cần liên hệ với công ty cũ để nhận lại sổ BHXH (sổ đã chốt). Nếu công ty cũ cố tình không chốt sổ, trả sổ BHXH thì chị có thể khiếu nại với Phòng LĐTB-XH quận, huyện (nơi công ty đặt trụ sở) hoặc Thanh tra Sở LĐTB-XH TPHCM để được can thiệp giúp đỡ.

– Tôi có 2 sổ BHXH (trùng tên), tôi muốn hủy 1 sổ, giữ 1 sổ được không?

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH, quận Thủ Đức, TPHCM

>> Mỗi người lao động chỉ được cấp một sổ BHXH với mã số định danh duy nhất trong toàn bộ quá trình tham gia để theo dõi việc đóng và giải quyết chế độ BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động đã được cấp nhiều sổ thì phải chuyển toàn bộ sổ cho đơn vị sau cùng, nơi đang tham gia BHXH lập thủ tục gộp sổ. Nếu có thời gian trùng nhau, cơ quan BHXH sẽ hoàn trả tiền trùng thông qua đơn vị để trả cho người lao động. Chị cần tham khảo thủ tục tại địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/7/thu-tuc-ho-so-so-bhxh-the-bhyt/ và lập hồ sơ theo phiếu Giao nhận hồ sơ 304.

– See more at: http://www.sggp.org.vn/chinhsachxahoi/2016/6/424243/#sthash.W4s4E1OQ.dpuf

Ông CAO VĂN SANG, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM trả lời: Qua kiểm tra dữ liệu quá trình đóng BHXH của chúng tôi quản lý thì chị đã được công ty đầu tiên báo giảm lao động đến tháng 3-2010. Như vậy, chị chỉ cần nộp tờ bìa sổ BHXH hiện chị đang giữ kèm theo Phiếu giao – nhận số 301 gửi qua đường bưu điện chuyển về BHXH TPHCM để chốt sổ.

Sau đó, chị lấy sổ BHXH đã được chốt ở công ty đầu tiên nộp cho công ty sau và yêu cầu công ty sau lập thủ tục chốt sổ tiếp cho chị.

– Tôi đã nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 – 2012 thì thời gian đóng BHXH 3 năm đó có bị “mất” không? Hiện tôi làm cơ quan mới, tôi tra trên trang web của BHXH TPHCM thì thấy cơ quan tôi mới đóng BHXH đến tháng 10-2015. Vậy là cơ quan tôi nợ BHXH hay trang web của BHXH TPHCM cập nhật chậm? Trong trường hợp cơ quan tôi nợ BHXH, vì sao tôi vẫn có thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 và lỡ ốm đau thì quyền lợi của tôi ra sao?

VŨ THỊ NGỌC, TPHCM

>> Chị tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 – 2012, sau khi nghỉ việc đã hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp BHXH 1 lần cho quá trình trên thì được bảo lưu quá trình tham gia BHXH từ năm 2010 – 2012.

Chúng tôi đưa dữ liệu tra cứu thông tin đóng BHXH của người lao động trên trang web http://c13.bhxhtphcm.gov.vn cứ 6 tháng một lần. Quý 1-2016, BHXH TPHCM đã chuyển dữ liệu của 6 tháng cuối năm 2015. Nếu chị tra cứu, thấy mới được đóng BHXH đến hết tháng 10-2015 nghĩa là đơn vị chị mới thanh toán tiền cho cơ quan BHXH đến tháng 10-2015.

Hiện nay, những đơn vị nợ BHXH nhưng đóng đủ tiền BHYT thì vẫn cấp thẻ BHYT để người lao động đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, do đơn vị chị mới đóng BHXH đến tháng 10-2015 nên mọi phát sinh (ốm đau, thai sản) của người lao động từ 1-11-2015 trở đi sẽ không được cơ quan BHXH giải quyết. Để đảm bảo quyền lợi cho mình, chị nên yêu cầu đơn vị đóng BHXH đúng và đầy đủ.

– Cách đây 3 tháng, tôi vừa tự ý nghỉ việc, sổ BHXH vẫn ở công ty cũ. Tôi muốn được chốt sổ, lấy lại sổ BHXH thì phải làm sao?

NGUYỄN THỊ THU HẰNG; điện thoại 01222.903…

>> Theo quy định, khi chị chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH cho chị. Chị cần liên hệ với công ty cũ để nhận lại sổ BHXH (sổ đã chốt). Nếu công ty cũ cố tình không chốt sổ, trả sổ BHXH thì chị có thể khiếu nại với Phòng LĐTB-XH quận, huyện (nơi công ty đặt trụ sở) hoặc Thanh tra Sở LĐTB-XH TPHCM để được can thiệp giúp đỡ.

– Tôi có 2 sổ BHXH (trùng tên), tôi muốn hủy 1 sổ, giữ 1 sổ được không?

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH, quận Thủ Đức, TPHCM

>> Mỗi người lao động chỉ được cấp một sổ BHXH với mã số định danh duy nhất trong toàn bộ quá trình tham gia để theo dõi việc đóng và giải quyết chế độ BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động đã được cấp nhiều sổ thì phải chuyển toàn bộ sổ cho đơn vị sau cùng, nơi đang tham gia BHXH lập thủ tục gộp sổ. Nếu có thời gian trùng nhau, cơ quan BHXH sẽ hoàn trả tiền trùng thông qua đơn vị để trả cho người lao động. Chị cần tham khảo thủ tục tại địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/7/thu-tuc-ho-so-so-bhxh-the-bhyt/ và lập hồ sơ theo phiếu Giao nhận hồ sơ 304.

– See more at: http://www.sggp.org.vn/chinhsachxahoi/2016/6/424243/#sthash.W4s4E1OQ.dpuf

Ông CAO VĂN SANG, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM trả lời: Qua kiểm tra dữ liệu quá trình đóng BHXH của chúng tôi quản lý thì chị đã được công ty đầu tiên báo giảm lao động đến tháng 3-2010. Như vậy, chị chỉ cần nộp tờ bìa sổ BHXH hiện chị đang giữ kèm theo Phiếu giao – nhận số 301 gửi qua đường bưu điện chuyển về BHXH TPHCM để chốt sổ.

Sau đó, chị lấy sổ BHXH đã được chốt ở công ty đầu tiên nộp cho công ty sau và yêu cầu công ty sau lập thủ tục chốt sổ tiếp cho chị.

– Tôi đã nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 – 2012 thì thời gian đóng BHXH 3 năm đó có bị “mất” không? Hiện tôi làm cơ quan mới, tôi tra trên trang web của BHXH TPHCM thì thấy cơ quan tôi mới đóng BHXH đến tháng 10-2015. Vậy là cơ quan tôi nợ BHXH hay trang web của BHXH TPHCM cập nhật chậm? Trong trường hợp cơ quan tôi nợ BHXH, vì sao tôi vẫn có thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 và lỡ ốm đau thì quyền lợi của tôi ra sao?

VŨ THỊ NGỌC, TPHCM

>> Chị tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 – 2012, sau khi nghỉ việc đã hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp BHXH 1 lần cho quá trình trên thì được bảo lưu quá trình tham gia BHXH từ năm 2010 – 2012.

Chúng tôi đưa dữ liệu tra cứu thông tin đóng BHXH của người lao động trên trang web http://c13.bhxhtphcm.gov.vn cứ 6 tháng một lần. Quý 1-2016, BHXH TPHCM đã chuyển dữ liệu của 6 tháng cuối năm 2015. Nếu chị tra cứu, thấy mới được đóng BHXH đến hết tháng 10-2015 nghĩa là đơn vị chị mới thanh toán tiền cho cơ quan BHXH đến tháng 10-2015.

Hiện nay, những đơn vị nợ BHXH nhưng đóng đủ tiền BHYT thì vẫn cấp thẻ BHYT để người lao động đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, do đơn vị chị mới đóng BHXH đến tháng 10-2015 nên mọi phát sinh (ốm đau, thai sản) của người lao động từ 1-11-2015 trở đi sẽ không được cơ quan BHXH giải quyết. Để đảm bảo quyền lợi cho mình, chị nên yêu cầu đơn vị đóng BHXH đúng và đầy đủ.

– Cách đây 3 tháng, tôi vừa tự ý nghỉ việc, sổ BHXH vẫn ở công ty cũ. Tôi muốn được chốt sổ, lấy lại sổ BHXH thì phải làm sao?

NGUYỄN THỊ THU HẰNG; điện thoại 01222.903…

>> Theo quy định, khi chị chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH cho chị. Chị cần liên hệ với công ty cũ để nhận lại sổ BHXH (sổ đã chốt). Nếu công ty cũ cố tình không chốt sổ, trả sổ BHXH thì chị có thể khiếu nại với Phòng LĐTB-XH quận, huyện (nơi công ty đặt trụ sở) hoặc Thanh tra Sở LĐTB-XH TPHCM để được can thiệp giúp đỡ.

– Tôi có 2 sổ BHXH (trùng tên), tôi muốn hủy 1 sổ, giữ 1 sổ được không?

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH, quận Thủ Đức, TPHCM

>> Mỗi người lao động chỉ được cấp một sổ BHXH với mã số định danh duy nhất trong toàn bộ quá trình tham gia để theo dõi việc đóng và giải quyết chế độ BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động đã được cấp nhiều sổ thì phải chuyển toàn bộ sổ cho đơn vị sau cùng, nơi đang tham gia BHXH lập thủ tục gộp sổ. Nếu có thời gian trùng nhau, cơ quan BHXH sẽ hoàn trả tiền trùng thông qua đơn vị để trả cho người lao động. Chị cần tham khảo thủ tục tại địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/7/thu-tuc-ho-so-so-bhxh-the-bhyt/ và lập hồ sơ theo phiếu Giao nhận hồ sơ 304.

 

Nguồn: theo báo SGGP

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời