Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

Ngày 22/9/2015, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 3624/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

LogoBHXH.pngTheo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân một số điểm về nghiệp vụ, như: Căn cứ để thực hiện thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và giải quyết chế độ BHXH.Xem chi tiết Công văn số 3624/BHXH-CSXH tại đây.

 

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời