Hỗ trợ 30% phí BHYT cho học sinh sinh viên

Bảo hiểm xã hội VN cho biết trong năm học 2016 – 2017, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên (HSSV) sẽ điều chỉnh tăng theo quy định về tiền lương cơ sở mới.

 Với mức lương cơ sở hiện là 1,21 triệu đồng/tháng, mức đóng BHYT của HSSV là 54.450 đồng/tháng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% phí đóng (tương đương 16.335 đồng/tháng) và HSSV tự đóng 38.115 đồng/tháng (tăng gần 2.000 đồng/tháng).

Để phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và đảm bảo quyền lựa chọn phương thức đóng của HSSV, Bảo hiểm xã hội VN đã đề nghị các trường học lựa chọn hình thức thu BHYT theo mức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng để giảm nhẹ số tiền đóng góp mỗi lần cho HSSV. Năm học 2015 – 2016, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 90,5%, tương ứng khoảng 15,6 triệu người.

Nguồn: theo báo Thanh niên
Chia sẻ tin :

Comments

Comments