Cách tính chế độ hưởng thai sản

Hỏi / Đáp

Độc giả ở địa chỉ email nhukieu1986@yahoo.com có gửi đến NDHMoney câu hỏi như sau: Tôi làm tại công ty may, bộ phận tổ kiểm vải. Công việc của tôi là kiểm vải để xem vải có vấn đề gì hay không. Vậy theo quy chế nghỉ thai sản, tôi có được nghỉ 5 tháng không hay chỉ được 4 tháng và tiền bảo hiểm tôi được nhận là 4 tháng hay 5 tháng?

Về câu hỏi của Chị, Công ty Luật TNHH Liên Kết Thanh Danh (“HPLaw”) trả lời như sau:

Trước tiên Chị cần lưu ý điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai (12) tháng trước khi sinh con. Nếu đáp ứng điều kiện này thì Chị được hưởng chế độ thai sản như sau:

(i) Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ phụ thuộc vào điều kiện lao động, tình trạng thể chất và số con một lần sinh, cụ thể là:

04 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

05 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ 03 ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên.

(ii) Trường hợp của Chị, công việc kiểm vải không phải là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo tra cứu tại các Quyết định 190/1999/QĐ-BLĐTBXH, 915/LĐTBXH-QĐ, 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH, 1453/LĐTBXH-QĐ, 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH, 1629/LĐTBXH-QĐ về ban hành danh mục ngành nghề, công việc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm;

(iii) Vì Chị chưa cung cấp đầy đủ thông tin về việc làm của mình, nên Chúng tôi suy luận theo một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp 1 : Nếu Chị làm việc theo chế độ 3 ca hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực có hệ số tử 0,7 trở lên thì Chị được nghỉ sinh trong thời gian 05 tháng. Đồng thời, Chị được hưởng tiền bảo hiểm xã hội trong 05 tháng và cộng thêm tiền trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 34 – Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006;

Xem thêm: loại sữa tốt nhất cho bà bầuSalon tóc đẹp và rẻ nhất Sài Gòn

Trường hợp 2: Nếu Chị làm việc trong điều kiện bình thường, không thuộc trường hợp làm việc theo chế độ 3 ca hay làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực có hệ số từ 0,7 trở lên thì Chị được nghỉ sinh 04 tháng. Đồng thời Chị được hưởng tiền bảo hiểm xã hội trong 04 tháng và cộng thêm tiền trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 34 – Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

“Điều 34. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.”

Công ty Luật TNHH Liên Kết Thanh Danh (“HPLaw”)

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời