Bảo hiểm xe ô tô BIC

Mua bảo hiểm ô tô BIC tại GINET:

1. Biểu phí bảo hiểm vật chất:

1.1. Biểu phí (chưa gồm VAT)

 

STT

 

LOẠI XE

NIÊN HẠN SỬ DỤNG
Từ 2 năm trở xuống Từ 3 năm
đến 5 năm
Từ 6 năm
đến 8 năm

Từ 9 năm đến
10 năm

 

1

Ô tô không kinh doanh từ 15 chỗ trở xuống, xe bán tải (pick-up)  

1,4

 

1,6

 

1,8

 

2,0

Ghi chú:
– Niên hạn sử dụng là thời gian tính từ năm sản xuất đến thời điểm tham gia bảo hiểm tính theo năm, không tính theo tháng. (Niên hạn sử dụng = Năm tham gia bảo hiểm – Năm sản xuất của xe).

– Ví   dụ:   xe   sản   xuất   trong   năm   2008   khi   tham   gia   bảo   hiểm   vào   năm   2011   được   tính   niên   hạn   sử   dụng   là   3   năm.

1.2. Mức miễn thường:

  • Xe < = 1 tỉ: Miễn thường không khấu trừ 500.000.
  • Xe > 1 tỉ: Miễn thường không khấu trừ 1 triệu.

1.3. Điều khoản bổ sung “Sửa chữa mới thay cũ”:

Miễn phí.

1.4 Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa (Mã số BS01/BIC-XCG):

Phụ phí bảo hiểm:

Số năm tính từ năm sản xuất đến năm tham gia bảo hiểm Phí bảo hiểm
Đến 05 năm 0,2% x Số tiền bảo hiểm
Trên 05 năm đến 10 năm 0,3% x Số tiền bảo hiểm

3.5 Bảo hiểm thủy kích (Mã số BS05/BIC-XCG):

Phụ phí bảo hiểm: 0,1% x Số tiền bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm (giá trị tham gia bảo hiểm): là số tiền mà chủ xe yêu cầu BIC bảo hiểm cho chiếc xe của mình.

Trên website bán bảo hiểm trực tuyến, BIC tự động ước tính giá trị thị trường ở thời điểm hiện tại của xe để làm số tiền bảo hiểm đưa vào thành đầu vào tính phí bảo hiểm.

Trường hợp chủ xe có căn cứ xác định chính xác hơn giá trị thị trường của xe, vui lòng thông báo lại cho BIC để có căn cứ xác định số tiền bảo hiểm chính xác.

Tổng phí bảo hiểm: được BIC tính toán theo công thức sau

  • Tổng phí (bảo hiểm vật chất) = Số tiền bảo hiểm x Tỉ lệ phí.
  • Tỉ lệ phí = Tỉ lệ phí cơ bản +/- Tỉ lệ phí lựa chọn mở rộng (lựa chọn gara sửa chữa, bảo hiểm thủy kích, …) +/- Tỉ lệ phí biến đổi theo mức miễn thường +/- Tỉ lệ phí ưu đãi theo các chương trình khuyến mãi.

Để biết chính xác phí bảo hiểm cho xe của mình, Quý khách vui lòng bấm nút TÍNH PHÍ & ĐẶT MUA, nhập các thông tin chi tiết về xe của mình để xem phí bảo hiểm.

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời