Bảo hiểm xe cơ giới của Bảo Minh

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

THUỘC NHÓM BẢO HIỂM NGHIỆP VỤ XE CƠ GIỚI

 Bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự ( dành cho xe ôtô, xe máy)

  1. Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới
  2. Bảo hiểm Xe ôtô
  3. Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe
  4. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe
  5. Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe
  6. Bảo hiểm Xe môtô-xe máy    
  7. Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe
  8. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe

 

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Loading...

Trả lời