Bảo hiểm Trợ cấp nằm viện ACE

Chúng tôi cung cấp khoản đền bù hàng ngày cho thu nhập của bạn nếu bạn trải qua việc điều trị y tế tại bệnh viện, ở Việt Nam hay nước ngoài. Không tính đến việc bạn điều trị ở bệnh viên công hay tư (hoặc khoản phí y tế bạn phải chịu), chúng tôi sẽ hỗ trợ  cho bạn một khoản tiền mặt trang trải cho  khoản thu nhập bị mất này . Bạn sẽ tiêu khoản tiền này theo cách bạn thấy hợp lý.

QUYỀN LỢI

  • Hỗ trợ viện phí hàng ngày do ốm đau
  • Hỗ trợ viện phí hằng ngày do tai nạn
  • Hỗ trợ viện phí hàng ngày nâng cao  do ốm đau (nếu cần điều trị chăm sóc đặc biệt )
  • Hỗ trợ viện phí hàng này nâng cao  do tai nạn (nếu cần điều trị chăm sóc đặc biệt)

Bảo hiểm Trợ cấp nằm viện

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời