Bảo hiểm thất nghiệp

1- Đối tượng đóng:

Kể từ ngày 01/01/2015, người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) có thời hạn làm việc từ đủ 3 tháng trở lên trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không căn cứ số lượng lao động đơn vị đang sử dụng) đều thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm thất nghiêp (BHTN) theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm số 38/2013/QH13.

Đối với trường hợp người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) có thời hạn trước 01/01/2015 và vẫn còn giá trị trong năm 2015 chưa được tham gia BHTN, từ 01/01/2015 thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHTN.

2- Mức đóng:

Căn cứ Hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV), tiền công, tiền lương cao nhất  hoặc HĐLĐ, HĐVL có thời gian dài nhất, . Tối đa bằng 20 lần lương cơ sở đối với người thực hiện chế độ tiền lương, tiền công do Nhà nước quy định; tối đa bằng 20 lần lương tối thiểu vùng đối với người hưởng tiền công, tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH TN; người lao động đóng 1% tiền lương tiền công tháng; ngân sách nhà nước hỗ trợ 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH TN.

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời