Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân ACE

ACE cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm Tai nạn & Sức khỏe – bao gồm bảo hiểm tai nạn cá nhân toàn cầu, Tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn, bảo hiểm tử vọng và bệnh hiểm nghèo – được thiết kế phù hợp với khách hàng Nhóm và Cá nhân/Gia đình.
ACE thông qua quy trình phát triển sản phẩm trọng tâm là khách hàng. Điều này có nghĩa là các khách hàng được phân khúc thị trường dựa trên nhu cầu và các giai đoạn cuộc đời để các sản phẩm bảo hiểm cụ thể được thiết kế cho từng phân khúc.

QUYỀN LỢI

  • Tử vong: Được bảo hiểm chi trả trong trường hợp Người được bảo hiểm  tử vong.
  • Thương tật: Có nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau (từ thương tật bộ phận cho đến thương tật toàn bộ vĩnh viễn) phụ thuộc vào bảng tỷ lệ thương tật được sử dụng. Trợ cấp này được bảo hiểm trả trọn gói hoặc một khoản cố định được trả đều đặn trong một khoảng thời gian.
  • Thanh toán viện phí: Bảo hiểm này bồi thường cho Người được bảo hiểm bất kỳ khoản chi phí nào phải chịu khi điều trị các thương tích trong tai nạn. Phạm vi bảo hiểm này thường phải chịu khoản nhỏ nhất và giới hạn bảo hiểm được xác định rõ ràng.
  • Hỗ trợ viện phí: Bảo hiểm này chi trả cho Người được bảo hiểm bằng tiền mặt cho mỗi ngày nằm viện do tai nạn. Khoản tiền này được sử dụng cho bất cứ mục đích nào.
  • Các quyền lợi Bảo Hiểm khác và các điều khoản mở rộng có sẵn để  lựa chọn.
  • Tất cả các quyền lợi  chỉ được trả trong trường hợp tai nạn.

Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân

Hãy Tham Gia Ngay ! Rất Nhiều Ưu Đãi Đang Chờ Bạn HotLine: 0977 222 085

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời