Bảo hiểm sức khỏe cho bé dưới 1 tuổi.

Kính gửi quý khách hàng,

GINET xin gửi tới quý khách hàng chương trình BHSK để mọi người tham khảo mua cho bé dưới 1 tháng tuổi. Quý khách có thể tham khảo các chương trình sau: Liberty Medicare, Blue cross, UIC, Bảo Việt intercare. Các chương trình này đều là chương trình bảo hiểm cao cấp, bé mua kèm theo bố/mẹ.

Đối tượng tham gia: Trẻ em sau 15 ngày tuổi (với UIC là trẻ trên 60 ngày tuổi) đến người lớn 65 tuổi (các trường hợp tuổi cao hơn yêu cầu xem xét và thẩm định)

Lưu ý: Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ được chấp nhận bảo hiểm với điều kiện tham gia cùng bố/mẹ

QUYỀN LỢI VÀ PHÍ  LIBERTY MEDICARE BLUE CROSS UIC BAOVIET INTERCARE
I – QUYỀN LỢI  M3 TOÀN MỸ GÓI B VÙNG 1
ĐiỀU TRỊ NỘI TRÚ  500,000,000 500,000,000 420,000,000 1,050,000,000
Nằm viện
Tiền phòng thường 1.000.000/ ngày 2.000.000/ ngày 1.500.000/ ngày 4.200.000/ ngày
Phòng chăm sóc đặc biệt 2.500.000/ ngày 3.000.000/ ngày 10.500.000/ ngày Trả toàn bộ
Phòng mổ Toàn bộ 20.000.000  Toàn bộ Toàn bộ
Chi phí nằm viện khác Trả toàn bộ Trả toàn bộ 40.000.000 Trả toàn bộ
Phẫu thuật Toàn bộ 100.000.000 126.000.000 Toàn bộ
ĐiỀU TRỊ NGOẠI TRÚ 20.000.000 24,000,000 16,800,000 31,500,000
Giới hạn/ lần khám Không giới hạn 1,500,000 1,260,000 2,520,000
II – PHÍ BẢO HiỂM        
Phí nội trú bé < 1 tuổi 4,020,000 3,612,000 2,348,661 5,922,185
Phí ngoại trú bé < 1 tuổi 4,534,000 3,334,000 2,446,500 5,529,090
Phí nội trú 26 – 30 tuổi 3,242,000 5.487.000 2,437,104 6,145,143
Phí ngoại trú 26 – 30 tuổi 3,589,000 2,760,000 2,268,000 5,125,680
TỔNG PHÍ CẢ 2 PHẦN (nội trú + ngoại trú)  22,216,000(2 bố mẹ + 1 con) 15,193,000(1 bố/mẹ + 1 con) 9,500,265(1 bố/mẹ + 1 con) 22,722,098(1 bố/mẹ + 1 con)
Quyền lợi tham gia cho bé  Đồng bảo hiểm 40% từ lần điều trị thứ 3 Bảo hiểm toàn bộ Đồng bảo hiểm 80/20 với nội trú Bảo hiểm toàn bộ
III – THỜI GIAN CHỜ        
Tai nạn Không áp dụng  không áp dụng  không áp dụng không áp dụng
Bệnh thông thường Không áp dụng với người lớnTrẻ em 30 ngày 30 ngày  30 ngày 30 ngày
Bệnh có sẵn 365 ngày  365 ngày  365 ngày 365 ngày
Bệnh đặc biệt Không áp dụng  365 ngày  365 ngày  365 ngày
Thai sản 365 ngày  365 ngày 270 ngày 365 ngày

Chi tiết về quyền lợi và mức phí các chương trình chúng tôi sẽ gửi cho quý khách khi cần xem bản chào và các quy tắc đính kèm file.

Mọi người có thể mua trực tiếp tại đây: Bảo hiểm sức khỏe

GiNET tự hào là nhà cung cấp phân phối bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời