Bảo hiểm kết hợp con người PTI

GINET xin giới thiệu gói bảo hiểm kết hợp con người PTI. Đây là một gói bảo hiểm nhằm phòng tránh những rủi ro không đáng có trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày

Đối tượng bảo hiểm:

Là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam có độ tuổi như sau:

Đối với cấp theo hợp đồng độ tuổi từ 16 tuổi đến 65 tuổi. Những người tham gia trên 60 tuổi sẽ chỉ được bảo hiểm tối đa đến 65 tuổi khi đã tham gia liên tục tại PTI từ năm 59 tuổi.

Đối với cấp lẻ cho cá nhân: độ tuổi từ đủ 1 tuổi đến 60 tuổi. Nếu chỉ tham gia điều kiện B thì độ tuổi tối đa là 65 tuổi

Phạm vi bảo hiểm:

Bao gồm các rủi ro xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam:

Điều kiện bảo hiểm A: Bảo hiểm trường hợp tử vong do ốm đau, bệnh tật.

Điều kiện bảo hiểm B: Bảo hiểm trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn.

Điều kiện bảo hiểm C: Bảo hiểm trường hợp nằm viện, phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản.

Quyền lợi bảo hiểm:

* Đk A: Trường hợp NĐBH tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

* ĐK B:

– Trường hợp NĐBH tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, PTI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

– Trường hợp NĐBH bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI chi trả như sau:

+ Với số tiền bảo hiểm từ dưới 20 triệu đồng: Chi trả theo tỷ lệ thương tật trong Bảng tỷ lệ thương tật đính kèm quy tắc.

+ Với số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng: Thanh toán theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo chỉ định của bác sĩ và trợ cấp ngày nằm viện nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật trong Bảng tỷ lệ thương tật đính kèm quy tắc.

 

* ĐK C:

– Trường hợp NĐBH phải nằm viện: trả trợ cấp 0,3% Số tiền bảo hiểm/ngày, tối đa 60 ngày/năm.

– Trường hợp NĐBH phải phẫu thuật, PTI trả tỷ lệ phẫu thuật

Số tiền bảo hiểm, Phí bảo hiểm:

Số tiền bảo hiểm: Điều kiện A: tối đa 20 triệu đồng; Điều kiện B: tối đa 50 triệu đồng; Điều kiện C: tối đa 20 triệu đồng.

Nếu quý khách muốn tham gia bảo hiểm kết hợp con người hay liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Hãy Tham Gia Ngay ! Rất Nhiều Gói Bảo hiểm Ưu Đãi Đang Chờ Bạn HotLine: 0977 222 085

 

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Trả lời