Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm tân Kế toán trưởng và Giám đốc Trung tâm Đào tạo

Ông Nguyễn Xuân Hòa

bảo hiểm bảo việt

 

Ông Nguyễn Thanh Hải

(BVH) – Ngày 13/01/2016, Tập đoàn Bảo Việt đã quyết định về việc ông Nguyễn Thanh Hải thôi giữ chức Kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt để giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bảo Việt.

Cùng ngày, Tập đoàn Bảo Việt đã quyết định về việc ông Nguyễn Xuân Hòa thôi giữ chức Phó Giám đốc Khối Quản lý Tài chính để giữ chức Kế toán trưởng kiêm nhiệm Trưởng ban Kế toán Tập đoàn Bảo Việt./.

Chia sẻ tin :

Comments

Comments

Tagged , .

Trả lời